Модернізація автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги - ПОДОВЖЕНО ДО 17.03.2023!

Завершено: 17.03.2023

Завантажити форму заявки

Фонд Східна Європа у межах реалізації швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади EGAP» оголошує конкурс із метою пошуку підрядника для модернізації автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Програма EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян і сприяння соціальним інноваціям в Україні.

Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги (далі  ̶  АСГД)  ̶  це сукупність технічних і програмних засобів, призначених для автоматизації процесів створення, подання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних документів та електронних копій паперових документів, з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису або кваліфікованої електронної печатки, для внесення отримувачів гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, виключення з нього та внесення змін; а також для реєстрації вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг, що визнані гуманітарною допомогою.

Метою модернізації АСГД є вирішення проблемних питань отримання, оформлення, розподілу, обліку та звітності щодо гуманітарної допомоги у період дії воєнного стану з метою забезпечення її використання за цільовим призначенням.

Модернізована АСГД забезпечить механізм, за яким гуманітарні вантажі ввозять за декларативним принципом у період воєнного стану. Також модернізована система має забезпечити прозоре відображення інформації про всіх отримувачів гуманітарної допомоги та звітності про розподіл ввезених товарів кінцевим набувачам задля уникнення зловживань, насамперед корупційного характеру, та інших ризиків у процедурах забезпечення отримувачів гуманітарною допомогою в умовах воєнного стану в Україні.

Виконавець протягом 12-ти (дванадцяти) місяців після завершення модернізації системи забезпечує гарантійну підтримку. У межах гарантійної підтримки Виконавець забезпечує виправлення технічних помилок у роботі прикладного програмного забезпечення (помилками вважаються будь-які недоліки конфігурації інфраструктури або невідповідність роботи прикладного програмного забезпечення).

Технічні вимоги надаються на запит (звертатись: [email protected]).

Вимоги до потенційного виконавця:

- виконавець повинен надати підтвердження досвіду реалізації щонайменше двох систем аналогічної складності (опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо);

- виконавець повинен надати підтвердження досвіду розроблення програмного забезпечення не менше двох років (опис реалізованих проєктів);

- виконавець повинен надати підтвердження досвіду зі створення електронних інформаційних взаємодій (опис реалізованих проєктів).

Критерії відбору:

- досвід виконання аналогічних завдань;

- ціна;

- термін виконання.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності).

На конверті має бути зазначене повне найменування або ПІБ заявника, його місцеперебування, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа:

Київ, вул. Саксаганського, 96, офіс 508.

Або надіслані у електронному вигляді з накладеним КЕП/ЕЦП на електронну пошту [email protected] з темою листа “Модернізація АСГД”.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, реєстраційної картки проекту №4278-0 та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто Фонд Східна Європа проводить оплату за товари без урахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок:

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше 17 березня 2023 року включно.