Розробка функціоналу “Подача декларації пацієнтом, оновлення даних пацієнтом в ЦБД та зміна методу аутентифікації”

Завершено: 29.03.2023

Завантажити форму заявки

Фонд Східна Європа у межах реалізації швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади EGAP» оголошує конкурс з метою пошуку підрядника для розробки компонента Центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я – “Подача декларації пацієнтом, оновлення даних пацієнтом в ЦБД та зміна методу аутентифікації”.

Програма EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва, спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення якості врядування, покращення взаємодії влади та громадян та сприяння соціальним інноваціям в Україні. 

Особистий кабінет пацієнта  - перший крок у напрямку прямої взаємодії пацієнта з  системою охорони здоров’я. У межах сформованих Технічних вимог заплановано впровадження таких сервісів як  - можливість пацієнта самостійно подати декларацію про вибір лікаря первинної медичної допомоги та оновити дані про себе. Це дозволить забезпечити безпосередню взаємодію пацієнта з Електронною системою охорони здоров’ябез супутнього непрофільного навантаження медичного персоналу надавачів медичних послуг.

Термін гарантійної підтримки, що надається Виконавцем, має складати 12 (дванадцять) місяців з моменту постачання Компонента.

Технічні вимоги надаються на запит(звертатись [email protected] ).

Вимоги до потенційного виконавця:

  • виконавець повинен надати підтвердження досвіду реалізації щонайменше двох систем аналогічної складності (у заявці навести опис реалізованих проєктів, листи-відгуки тощо);
  • виконавець повинен надати підтвердження досвіду розробки програмного забезпечення не менше 2 років (у заявці навести опис реалізованих проєктів).

Критерії відбору:

  • досвід виконання аналогічних завдань;
  • ціна;
  • термін виконання.

Порядок подання пропозицій:

Пропозиції приймаються від юридичних осіб (далі – ЮО).

Пропозиція оформлюється на бланку ЮО (за наявності) відповідно до аплікаційної форми, наведеної у Додатку 2, підписується уповноваженою посадовою особою учасника та скріплюється печаткою (за наявності). До пропозиції обов’язково має бути додана:

  • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника.

Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності).

На конверті повинно бути зазначено повне найменування або ПІБ заявника, його місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа

Київ, вул. Саксаганського, 96, офіс 508.

Або направлена у електронному вигляді з накладеним КЕП/ЕЦП на електронну пошту [email protected] з темою листа “Подача декларації пацієнтом”.

Просимо звернути увагу, що Фонд Східна Європа є суб’єктом, що звільняється від сплати податку на додану вартість, на підставі статті 3.1 Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13 жовтня 1997 року, реєстраційної картки проекту №4278-02, та пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України. Тобто, Фонд Східна Європа проводить оплату за товари без урахування ПДВ.

Терміни та адреса подання заявок:

Оригінали заявок на участь у конкурсі мають бути отримані Фондом Східна Європа не пізніше 29 березня 2023 року включно.